Отделение по кардиология 1
Отделение по кардиология 1

Описание

Осъществява лечение на болни с критично нарушени жизненоважни функции на организма и/или имащи данни за непосредствена фатална декомпенсация. Интензивно 24 - часово наблюдение и лечение на болни с остри и обострени хронични кардиологични заболявания.

В отделението се извършва:

  • Активно лечение на всички сърдечно-съдови заболявания;
  • Интензивно лечение на остри и критични сърдечно-съдови усложнения;
  • Съвременно мониториране на всички жизнени функции;
  • Селекция и насочване на подходящи болни за интервенционална кардиология и кардиохирургия;
  • Поставяне на временен водач на сърдечния ритъм и насочване на пациенти за постоянна електростимулация;
  • Профилактика, рехабилитация и здравно обучение на болните;
  • Амбулаторно-консултативна лечебно-диагностична оценка;
  • Провеждане на следдипломна квалификация на специализанти по вътрешни болести.

Отделението разполага с 4-ма специалисти-кардиолози, 4-ма интернисти и 2-ма специализиращи 'Кардиология'. За осъществяване на диагностичната си дейност ползва болничните клинико-лабораторна, рентгенова и скенерова оценка, според съвременните методични изисквания на терапевтичните пътеки, както и високоспециализирани консултанти при съпътсващи заболявания. Притежава собствен ехокардиограф, велоергометър, пейсмейкър : 1 бр. епикутанен и 1 бр. временен трансвенозен, холтер ЕКГ- 2 бр. Диагностичната апаратура осигурява неинвазивно и инвазивно мониториране на жизнените функции, пълен денонощен профил на тяхната динамика. Стандартни протоколи осигуряват велоергометрия, трансторакална ехокардиография с доплерова оценка на кръвотока. Лечебните протоколи са съобразени и осигурени с всички нови постижения на лекарствено, реанимационно и рехабилитационно контролиране на сърдечно-съдовите заболявания.

Осигурен е денонощен прием на болни по спешност, 12-часов планов прием и 24-часова диагностика.

Осъществява лечение на болни с критично нарушени жизненоважни функции на организма и/или имащи данни за непосредствена фатална декомпенсация. Интензивно 24 - часово наблюдение и лечение на болни с остри и обострени хронични кардиологични заболявания.

Мониторирани показатели: ЕКГ, сърдечна честота, артериално налягане, дишане, кислородна сатурация, АКР, температура, диуреза.

Диагностично лечебни възможности: Конвенционална ЕКГ, аспирация, кислородотерапия, кардиоверсия, временна електро-кардиостимулация и своевременни ресустационни мероприятия.

Началник отделение:
Д-р Силвия Сюлемезова

Ординатори:
- Д-р Росица Вълчева
- Д-р Христина Петкова
- Д-р Тодор Ганчев
- Д-р Костандиня Кацарова

Старша мед. сестра - Петя Драгиева - Ганчева
Телефон : 044: 611 747

8800, Сливен, България, ул.Христо Ботев 1
+35944611747