Отделение по инфекциозни болести 1
Отделение по инфекциозни болести 1

Описание

Основните задачи на инфекциозно отделение са лечебно-диагностични и противоепидемични (изолация на болните). В амбулаторно-консултативния кабинет се извършват първични консултативни прегледи, прием на болните, вторични прегледи след изписването им и се провежда противобясна имунизация.
8800, Сливен, България, ул.Сергей Румянцев 1