За нас

Лечебното заведение започва своята дейност на 01.07.1992 г. Първоначално се развива поликлинична дейност, като в болницата се откриват 16 поликлинични кабинета. На 06.05.1993г. болницата е регистрирана като дружество с ограничена отговорност – „Частна болница – Сливен” ООД.

Дейността се допълва като се разкриват две нови отделения – хирургическо и акушеро-гинекологично отделение. До декември 1998г. болницата е разположена под наем на два етажа от сграда, намираща се на ул. „Лъвова чешма” N:2. През декември 1998г. се преустройва закупената от Д-р Пенко Пенков сграда, намираща се на ул. „Хаджи Димитър” N:19.

С приемането на закона за лечебните заведения през 1999г. „Частна болница – Сливен” ООД е пререгистрирана като „Специализирана болница за активно лечение по акушерство, гинекология и онкология” ООД. От 31.10.2000г, с решение на Сливенски окръжен съд, се преименува на Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология” ООД.

На 02.08.1999г. се регистрира „Диагностично-консултативен център – Сливен” ООД, разполагащ със специализирани кабинети от 17 специалности. В последствие се учредява и „Групова практика за първична медицинска помощ – Сливен” ООД, регистрирана на 22.02.2000г. През 2002 г. се регистрира „Специализирана болница за активно лечение по хирургия – Сливен” ООД. Всички лечебни заведения се помещават на ул.”Хаджи Димитър” №19, където са до 2007 г.

През 2007 г. е построена нова сграда на ул.”Димитър Пехливанов” №5, в която се поместват всички дружества. Горепосочените в кратката история лечебни заведения „Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология”ООД и „Специализирана болница за активно лечение по хирургия” ООД към настоящия момент са отделения в структурата на МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД.

С разрешение от Министерство на здравеопазването на Република България, МБАЛ "Хаджи Димитър" ООД, гр. Сливен е с функции на районна болница, като е определена отлична акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност за срок от 5 години.

Dr_Penkov

Д-р Пенко Пенков, управител на МБАЛ "Хаджи Димитър" - гр.Сливен, е завършил висше медицинско образование през 1977г. в Медицинска академия /Медицински факултет, гр. Пловдив/. От 1983г. до 2005г. д-р П.Пенков придобива следните квалификации:

  • 1983г. - специалист невролог;
  • 2000г. - квалификация - мениджмънт по проект "Реформа в здравеопазването" към Министерство на Здравеопазването;
  • 2005г. - завършен квалификационен курс и придобита квалификация по ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ към Медицински университет - Пловдив /Катедра по Социална Медицина и Здравен Мениджмънт/.

Професионалният опит на Д-р П.Пенков започва от 1978г. в МБАЛ "Д-р Иван Селимински", гр.Сливен. През 1992г. започва работа като управител на Специализирана Частна болница по акушерство и гинекология в гр. Сливен. След 18 години, като управител на учебно заведение, на 24.02.2008г. Д-р П.Пенков основава нова болница, в която продължава своята дейност, както на лекар - специалист невролог, така и на управител на МБАЛ "Хаджи Димитър" - гр. Сливен. От 2004г. е председател на асоциацията на частните лечебни заведения в България.
Д-р Пенко Пенков е вписан в книгата "Светила в българската медицина", автор - Любомир Михайлов, издадена през 2010 година.