Последователи
Д-р Костадинка Янева Блецова
Константина Зупова
Константина Зупова
Студент по обществено здраве
д-р Свилен Станчев