Отделение по кардиология МБАЛ"Хаджи Димитър"
Отделение по кардиология МБАЛ"Хаджи Димитър"

Описание

Отделението по кардиология към МБАЛ "Хаджи Димитър" е на петия етаж на сградата. Вътрешно кардиологично отделение е специализирана структура за стационарно лечение на остри и изострени хронични заболявания на пациенти над 18 годишна възраст.

Клинични пътеки:
- КП 42 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малоформации - без пациенти на възраст под 18 години 
- КП 43 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малоформации с механична вентилация - без пациенти на възраст под 18 години 
- КП 44 Ендоваксуално лечение на екстракраниални съдове - без пациенти на възраст под 18 години 
- КП 47.1. Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване на ранна коронография и болничен престой до 1 ден. 
- КП 47.2. Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване на ранна коронография и минимален болничен престой 3 дни. 
- КП 50 Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик 
- КП 52 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност III и IV функционален клас без механична вентилация - без пациенти на възраст под 18 години 
- КП 53 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична вентилация - без пациенти на възраст под 18 години 
- КП 54 Инфекциозен ендокардит - без пациенти на възраст под 18 години. 
- КП 55 Заболявания на миокарда и перикарда - - без пациенти на възраст под 18 години. 
- КП 56 Ритъмни и проводни нарушения - без пациенти на възраст под 18 години 
- КП 59 Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик - без пациенти на възраст под 18 години 
- КП 60 Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик - без пациенти на възраст под 18 години 

8800, Сливен, България, Ул.Димитър Пехливанов 5