Акушеро-гинекологично отделение МБАЛ "Хаджи Димитър"
Акушеро-гинекологично отделение МБАЛ "Хаджи Димитър"

Описание

Акушерогинекологичното отделение се намира на третия етаж на МБАЛ "Хаджи Димитър". Разполага с професионален екип и е оборудвано е с най-модерната апаратура в града. В АГО се помещават Родилен сектор, Родилна зoна за родилки с повишен риск и гинекологичен сектор.

Акушеро-гинекологично отделение - лечение

 

Лекарят информира пациентката за вида и характера на заболяването, предстоящите диагностични и лечебни процедури, възможните алтернативи, рискове и усложнения. При постъпването пациентката се запознава подробно от лекаря и приемащата акушерка с правилата за вътрешния ред в отделението и правата и задълженията на пациентите и техните придружители в МБАЛ „Хаджи Димитър”. На пациентките се предоставя информация за лекуващите ги медицински специалисти и лечебно-охранителния режим, който следва да се спазва. 
Приемът на пациентите във АГО се осъществява съобразно Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред и утвърдените от Управителя на болницата Вътрешни правила за прием на пациентите в МБАЛ „Хаджи Димитър”. Хоспитализацията се извършва в планов или спешен порядък в Приемно-консултативния кабинет в състава на Диагностично-консултативен блок. При постъпване на пациент лекарят във АГО приема документацията на насочващия лекар, снема анамнеза от пациентката или нейните близки, родители (настойници), осъществява основен клиничен преглед и назначава необходимия обем медико-диагностични изследвания и лечение, като се попълва съответната документация утвърдена от МЗ и НЗОК. 
Осъществявана дейност в родилен сектор: В Секторът се осъществяват нормални раждания, раждания по оперативен път, провежда се лечение при бременност с повишен и реализиран риск. Болницата има сключен договор с НЗОК за лечение на здравноосигурени пациенти по следните клинични пътеки: 
- КП 141 Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение 
- КП 143 Интензивни грижи при бременност с реализиран риск 
- КП 144 Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 г.с. 
- КП 148 Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне два) аборта и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия) 
Осъществявана дейност в гинекологичен сектор:В Сектора се осъществяват оперативни интервенции за отстраняване на болестни изменения или изследвания на полови органи, корекции на тазово периниалната статика, лечение на токсико-инфекциозен и анемичен синдром от АГ-произход, преждевременно прекъсване на бременността по медицински показатели и други заболявания. Болницата има сключен договор с НЗОК за лечение на здравноосигурени пациенти по следните клинични пътеки:
- КП 142 Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания 
- КП 144 Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 г.с. 
- КП 145 Нерадикално отстраняване на матката 
- КП 147 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи 
- КП 150 Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената 
- КП 151 Диагностични процедури и консервативно лечение на на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход 
- КП 152 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената 
- КП 154 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок 
- КП 155 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването 

8800, Сливен, България, Ул.Димитър Пехливанов 5