Неонатологично отделение МБАЛ"Хаджи Димитър"
Неонатологично отделение МБАЛ"Хаджи Димитър"

Описание

В отделението се обслужват новородените от бременности с нисък риск и се полагат рутинни грижи за новородените деца.Осигурени са възможности за кардио-пулмонална ресусцитация, извършване на хематологични, биохимични, микробиологични и вирусологични изследвания.

Отделението разполага със следните допълнителни помещения: 
- кът за първична ресусцитация на новородени към родилна зала; 
- сектор за специални грижи; 
- легла на децентрализиран принцип. 
Неонатологично отделение на МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД гр. Сливен е специализирана структура за осигуряване на адекватна кардио-пулмонална адаптация на новороденото, своевременна и съвременна първична ресусцитация на рисковите новородени деца, рутинни грижи за новородените деца, ранна диагностика на нозологичните категории, влизащи в обема на медицинската специалност „Неонатология”. 
В отделението се обслужват новородените от бременности с нисък риск и се полагат рутинните грижи за новородените деца. В кътовете и сектора са осигурени възможности за кардио-пулмонална ресусцитация с възможности за извършване на хематологични, биохимични, микробиологични и вирусологични изследвания в лабораторията на болницата.

Отделението работи по НРД по 5 клинични пътеки - 269,270,271,272,279. Разработени са собствени клинични протоколи /терапевтични алгоритми/ и технически фишове по здравни грижи. Има обособен кът за ресусцитация с апарат НKN- 93, гарантиращо комфорт на новороденото и възможности за поддържане на основните жизнени функции. Налични са в болницата анестезиолози - реаниматори от ОАИЛ, в териториална близост с отделението. Осигурено е поддържане на основните жизнени показатели до транспортирането на новороденото в транспортен кувиоз. 
Изисква се получаване на писмено съгласие преди извършване на лечебни и оперативни дейности. Всички родилки подписват информирано съгласие за лечение, а при нужда допълнително съгласие за преливане на биопродукти и извършване на образно изследване. 
Клинични пътеки:
- КП 269 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест 
- КП 270 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест 
- КП 271 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест 
- КП 272 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест 
- КП 279 Грижи за здраво новородено дете 

8800, Сливен, България, Ул.Димитър Пехливанов 5