УНГ отделение МБАЛ"Хаджи Димитър"
УНГ отделение МБАЛ"Хаджи Димитър"

Описание

Отделението по ушно-носно-гърлени болести се намира на четвъртия етаж в ляво от стълбището и асансиьора. В отделението работи екип от специалисти с опит.

Отделението по ушно-носно-гърлени болести се намира на четвъртия етаж в ляво от стълбището и асансиьора. В отделението работи екип от специалисти с опит.
В отделението има оперативна зала, оборудвана с най-съвремена техника за извършване на безкръвни операции - аргон-плазмен коагулатор. Отделението разполага с операционен микроскоп за осъществяване и осигуряване на оперативната дейност. УНГ разполага със собствена операционна зала. Операционната зала разполага с оборудване, хирург, инструментариум, консумативи, пространствено комуникативни и санитарно хигиенни условия за безпроблемно извършване на оперативна дейност с необходимият обем и сложност.

Осъществявана дейност в отделението по ушно-носно-гърлени болести:

1. Консервативно (медикаментозно) лечение
-остри и хронични възпалителни процеси на външно и средно ухо
-едностранно (двустранно) проводно и приемно намаление на слуха
-остри и хронични възпалителни процеси на околоносни кухини (остри и хронични синуити, остри ринити и ринофарингити)
-диагностика и лечение на алергично-инфекциозни заболявания на дихателните пътища (остър ларинготрахеит, остър епиглотит, остър обструктивен ларингит)
-алергични заболявания на горни дихателни пътища (окот на ларинкса)
-остри и хронични възпалителни процеси на гълтача (тонзилити, перитонзиларен абцес)
-консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен тип

2. Оперативно лечение
-тонзилектомия и аденоидектомия
-слухоподобряващи операции при засягане на средното ухо (миринготомия с инсерция на тръбичка)
-мирингопластика (пластика на тъпанчева мембрана при травматична руптура)
-монополарна каутеризация на носни кухини при хроничен ринит
-пункция на носни синуси за аспирация и промивка
-корективна септопластика при изкривяване на носната преграда
-лечение на носна полипоза
-инцизия и дренаж на перитонзиларен абцес 

Пациентите се информират от дежурния лекар за техните права и задължения. Запознават се с Хартата за правата на човека, която е изложена на видно място в отделението. След обяснение на всички факти по достъпен и разбираем от него начин, пациентът подписва декларация за информирано съгласие в случаите когато това се изисква (приложени в пациентските досиета). Пациентското досие се води от лекуващия лекар, съхранява се на недостъпно за външни лица място в специален шкаф в манипулационната на отделението, до който имат достъп само дежурните лекари и медицински сестри. 

Болницата има сключен договор с НЗОК за лечение на здравноосигурени пациенти по следните клинични пътеки:
- КП 95 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години 
- КП 114 Глухота – диагностика и консервативно лечение 
- КП 116.1 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с болничен престой до1 ден 
- КП 116.2 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства вравновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни 
- КП 118 Хирургично лечение при заболявания на външното ухо и тъпанчевата мембрана 
- КП 119 Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха 
- КП 120 Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците 
- КП 121 Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята 
- КП 123 Оперативно лечение на нарушено носно дишане без/със обща анестезия

8800, Сливен, България, Ул.Димитър Пехливанов 5