Хирургично отделение МБАЛ"Хаджи Димитър"
Хирургично отделение МБАЛ"Хаджи Димитър"

Описание

Отделението по хирургия се намира на четвъртия етаж.

В отделението се лекуват заболявания на гастроезофагеалния тракт, заболявания на черния дроб жлъчната система, заболявания на тънкото и дебелото черво, заболявания на перианалното пространство, заболявания на млечните жлези, хернии на коремната стена, изгаряния, животозастрашаващи заболявания на меките тъкъни и други. 
Болницата има сключен договор с НЗОК за лечение на здравноосигурени пациенти по следните клинични пътеки:
- КП 31 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт - без пациенти на възраст под 18 години 
- КП 33 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума - без пациенти на възраст под 18 години 
- КП 74 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика - без пациенти на възраст под 18 години 
- КП 158 Оперативни процедури на хранопроводa, стомахa и дуоденумa със среден обем и сложност при лица над 18 години 
- КП 162 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години 
- КП 164 Оперативни процедури върху апендикс - без планови операции до 8 годишна възраст
- КП 165 Хирургични интервенции за затваряне на стомаха - без пациенти на възраст под 18 години
- КП 166 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство - без планови операции и операции за вродени малформации на деца до 8 годишна възраст 
- КП 167 Оперативни процедури при хернии - без планови операции и операции за вродени хернии на деца до 8 годишна възраст 
- КП 168 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация - без планови операции и операции за вродени хернии на деца до 8 годишна възраст 
- КП 169 Конвенционална холецистектомия - без пациенти на възраст под 18 години 
- КП 170 Лапароскопска холецистектомия - без пациенти на възраст под 18 години 
- КП 171 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища - без пациенти на възраст под 18 години 
- КП 173 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест - без пациенти на възраст под 18 години 
- КП 175 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност - без пациенти на възраст под 18 години 
- КП 176 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 
- КП 178 Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции - без планови операции на деца до 8 годишна възраст 
- КП 179 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0 - без пациенти на възраст под 18 години 
- КП 180 Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия и биопсия - без пациенти на възраст под 18 години 
- КП 181 Оперативно лечение при остър перитонит 
- КП 182 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 
- КП 183 Консервативно лечение при остри коремни заболявания - без пациенти на възраст под 18 години 
- КП 185 Лечение на тумори на кожа и лигавици—злокачествени новообразувания - без пациенти на възраст под 18 години 

8800, Сливен, България, Ул.Димитър Пехливанов 5