Ортопедотравматологично отделение МБАЛ"Хаджи Димитър"
Ортопедотравматологично отделение МБАЛ"Хаджи Димитър"

Описание

Ортопедо-травматологично отделение на МБАЛ „Хаджи Димитър” е специализирана структура за стационарно консервативно и оперативно лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат. Отделението по ортопедия и травматология се намира на четвъртия етаж.

В Отделението се лекуват фрактури на горни и долни крайници, заболявания на меките тъкани на горни и долни крайници и други. Болницата има сключен договор с НЗОК за лечение на здравноосигурени пациенти по следните клинични пътеки:
- КП 215 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник - само за процедури с кодове: *78.59; *79.25; 79.29; *79.35; *79.36; *79.39; *79.55; *79.85; *79.86; *79.87, *81. 40; *81. 42; *81.43. 
- КП 217 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност 
- КП 218 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник 
- КП 220 Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник - само за процедури с кодове *79.31; 79.51; *79.81; *79.82; *79.83; *80.81; *80.82; *80.83; *81.23; *81.24; *81.25; *81.71; *81.73; *81.74; *82.35.к 
- КП 222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник - без отчитане на процедури с код *86.93; *86.66 и *86.61 
- КП 223 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник 

8800, Сливен, България, Ул.Димитър Пехливанов 5