Отделение по хемодиализа към МБАЛ

Отделение по хемодиализа към МБАЛ

, България, Ул.Димитър Пехливанов 5
+35944618000