Отделение по хемодиализа към МБАЛ
Отделение по хемодиализа към МБАЛ
, България, Ул.Димитър Пехливанов 5
+35944618000