Отделение за долекуване към МБАЛ" Хаджи Димитър"

Отделение за долекуване към МБАЛ" Хаджи Димитър"

8800, Сливен, България, Ул.Димитър Пехливанов 5
+35944618000