Отделение за долекуване към МБАЛ" Хаджи Димитър"
Отделение за долекуване към МБАЛ" Хаджи Димитър"
8800, Сливен, България, Ул.Димитър Пехливанов 5
+35944618000