Отделение за долекуване към МБАЛ" Хаджи Димитър"

Отделение за долекуване към МБАЛ" Хаджи Димитър"

8800, Сливен, Ул.Димитър Пехливанов 5
+359044618000