За нас

Специализираната Болница по белодробни болести е единствената в страната Университетска самостоятелна специализирана болница за лечение на белодробни болести

Специализираната Болница по белодробни болести е единствената в страната Университетска самостоятелна специализирана болница за лечение на белодробни болести – национална институция, осъществяваща комплексна съвременна диагностична, терапевтична, хирургична, преподавателска, научно изследователска и организационна дейности по проблемите на белодробните болести.

Мисията на болницата е да осъществява достъпна и каачествена болнична помощ по ясно дефинирани медико-професионални и научни критерии, при съчетание на стандарти, при максимално обхващане на потребностите от диагностична, лечебна и профилактична помощ.

В структурата на болницата влизат 7 Клиники, от които три терапевтични клиники за лечение на неспецифични белодробни болести при възрастни пациенти, една детска клиники, Клиника по белодробна туберкулоза при възрастни, Клиника за гръдна хирургия, Операционен блок, КАИЛ, ДКБ с три консултативни кабинета, Бронхологично отделение, Клинична лаборатория, Отделение за образна диагностика, Микробиологична лаборатория, Лаборатория функционално изследване на дишането, Отделение по патоморфология, Отделение за кинезитерапия.

В болницата работят 72 лекари, от които 2 професори и 13 доценти.

СБАЛББ Св. София създаде публикация
2016
Доц. Д-р Ваня Юрукова: Намаляват случаите на туберкулоза в страната
default image
Доц. Д-р Ваня Юрукова: Намаляват случаите на туберкулоза в страната

Доц. Д-р Ваня Юрукова е зам.- директор на Специализираната болница за активно лечение на белодроб...

Публикации

Доц. Д-р Ваня Юрукова: Намаляват случаите на туберкулоза в страната
Публикация
Доц. Д-р Ваня Юрукова: Намаляват случаите на туберкулоза в страната