Последователи
Д-р Константина Пискова
Д-р Константина Пискова
Клинична лаборатория
д-р Ива  Иванова
д-р Ива Иванова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Мария Кацарова
д-р Мария Кацарова
Ортопедия и травматология
д-р Илиана Бочева
д-р Илиана Бочева
Нервни болести / Неврология