Последователи
д-р Ива  Иванова
д-р Ива Иванова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Мария Кацарова
д-р Мария Кацарова
Ортопедия и травматология
д-р Илиана Бочева
д-р Илиана Бочева
Нервни болести / Неврология
Д-р Елена  Андонова
Д-р Елена Андонова
Нервни болести / Неврология
д-р Даниела Карафизиева
д-р Даниела Карафизиева
Физикална и рехабилитационна медицина
Даяна Драгомирова
Даяна Драгомирова
Студент по медицина