Последователи
д-р Иван Зафиров
д-р Ива  Иванова
д-р Ива Иванова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Мария Кацарова
д-р Мария Кацарова
Ортопедия и травматология
Д-р Димитър Е. Чернев
д-р Даниела Бумбалова
д-р Слава Колева
д-р Илиана Бочева
д-р Илиана Бочева
Нервни болести / Неврология
Д-р Елена  Андонова
Д-р Елена Андонова
Нервни болести / Неврология
д-р Даниела Карафизиева
д-р Даниела Карафизиева
Физикална и рехабилитационна медицина
Даяна Драгомирова
Даяна Драгомирова
Студент по медицина
д-р Никол Шушкова-Михалева
д-р Емилия Кастрева
д-р Емилия Кастрева
Акушерство и гинекология
Самуила Димитрова
1 2 3 4