Клиника по гастроентерология

Клиника по гастроентерология

1000, София, България, Академик Иван Евстратиев Гешов 15

Описание

Основана е на 1 юли 1973 г. и е в УМБАЛ „Св. Ив. Рилски”. Част е от Катедрата по вътрешни болести на  Медицинския факултет на МУ-София. Ръководи я проф. Людмила Матева. 

Извършва пълни изследвания на болните с гастроентерологични заболявания, лечение на редки болести като порфирия,  на хроничните вирусни хепатити – В, С и D. 

Предлага помощ  за пациенти с метаболитни увреждания и специално за неалкохолната стеатозна болест, която през последните години се очерта като най-масовата диагноза в хепатологията.
Основана е на 1 юли 1973 г. Първоначално е била разположена на територията на Александровска болница, а от 1978 г. е в УМБАЛ „Св. Ив. Рилски”. 


Тя е към  Катедрата по вътрешни болести на  Медицинския факултет на Медицинския университет - София. 

От 1985 до 2008 г. е ръководена от проф. З. Кръстев. Сега ръководител на клиниката е проф. Людмила Матева.


Дейности

  • Пълен обем изследвания на болните с гастроентерологични заболявания.
  • Лечение на редки заболявания, ангажиращи гастроентестиналната система.
  • Пълна диагностична оценка и проследяване на болни с порфирия. Специализираният за целта център е единствен у нас и от 2013 г. е част от световната мрежа за  лечение на заболяването.
  •  Комплексно изследване и лечение на хроничните вирусни хепатити – В, С и D. Терапията е контролирана, за да се минимизират рисковете за увреждане на организма. Изградена е организация за обхващане на голям брой пациенти.
  • Лечение на метаболитни увреждания. Акцент е терапията на неалкохолната стеатозна болест, която през последните години се очерта като най-честата диагноза в хепатологията. Представлява натрупване на масти в черния дроб, като може да бъде с или без затлъстяване. След САЩ, се разпространи масово в Европа. Застрашени са по-младите хора, като част от тях са в риск от развитие на  чернодробна цироза, сърдечно-съдов инцидент или диабет. 
  • Биологична терапия на пациенти с хронични възпалителни заболявания на червата, болест на Крон и улцерозен колит.
  • Функционални изследвания при ензимни дефицити на червото и бактериален свръхрастеж.


Специалисти


В клиниката работят 3 поколения лекари. Има четирима професори,  трима доценти и много лекари, защитили дисертация в областта на гастроентерологията.


Апаратура

  • Ехографски апарати, включително с възможност за доплерово изследване и биопсия
  • Ендоскоп за терапевтични процедури
  • Ехоендоскоп на горния гастроентестинален тракт


Учебна дейност

Клиниката е част от Медицинския факултет към МУ-София, и от Катедрата по вътрешни болести. В нея се обучават студенти по медицина, фармация, ерготерапевти на български и на английски език.

Подготвят се специализанти по вътрешни болести, в частност по гастроентерология, стажант лекари. Провежда се следдипломно обучение за интернисти, гастроентеролози и общопрактикуващи лекари.

Лекари от чужди университети идват на обмен, на стаж и  за цели цикли по гастроентерология. Провежда се обучение по високоспециализирани дейности,  за които се изисква определено ниво на компетентност със сертификат, валиден за страната. 

Само тук има обучение по ендоскопия - вместо на пациент лекарите се обучават на макет, снабден със специален софтуер. Позволява на младия специалист да добие сръчност при гастро- и колоноскопия и някои най-важни терапевтични процедури като спиране на кървене, махане на полипи.