Лаборатория за вирусна диагностика
Лаборатория за вирусна диагностика

Описание

В лабораторията по вирусна диагностика към УМБАЛ „Св. Иван Рилски” се измерват вирусните частици в кръвта на пациента за хепатит В, С и D. 

Резултатите служат както за диагностика, така и за проследяване на болния и избор на медикаменти. Има сертификат за европейско качество. Ръководи я  доц. Анета Иванова.


 Лабораторията по вирусна диагностика към УМБАЛ „Св. Иван Рилски” е съвременно модерно отделение, което отговаря на европейските стандарти и норми на работа. 

Има международен сертификат за качество и компетентност в областта на молекулярната диагностика на вирусните хепатити. 

Тук се измерват вирусните частици в кръвта на пациента за хепатит В, С и D. Резултатите служат както за диагностика, така и за проследяване на болния и избор на медикаменти.

Лабораторията е акредитирана по ISO 15189 и е единствената в страната, притежаваща този стандарт. В нея работят 5-има специалисти. 

Неин ръководител е доц.  Анета Иванова. Качествата и компетентността на екип и работата му е призната от комисията, която оценява качеството на медицинските лаборатории в ЕС.
1000, София, България, Академик Иван Евстатиев Гешов 15
+35928524883