Клиника по терапия на вътрешните болести, нефрология и диализа
Клиника по терапия на вътрешните болести, нефрология и диализа

Описание

В Клиниката работят високо квалифицирани специалисти по нефрология, ендокринология, кардиология и вътрешни болести, което позволява комплексно обслужване на бъбречно болните .

Клиника по нефрология

Началник клиника : Проф. д-р Р. Робева

История и общи данни

Клиниката е създадена през 1986год. с пръв ръководитен проф. Н. Беловеждов.

В нея работят високо квалифицирани специалисти по нефрология, ендокринология, кардиология и вътрешни болести, което позволява комплексно обслужване на бъбречно болните .

Клиниката е в състава на Катедрата по вътрешни болести на Медицински факултет при Медицински университет –София и е база за обучение на студенти и специализанти по нефрология, вътрешни болести и обща медицина.

Медицинската апаратура и оборудване, налични и функциониращи в структурата на клиниката отговарят на изискванията за съвременна диагностика и лечение на остри и хронични заболявания на бъбреците

Структура

I.Отделение по нефрология

Разполага с 36 легла. Стаите са с по 2 или 3 легла със собствен санитарен възел, индивидуални постове за телевизия и интернет

С качеството на обслужване и грижи на персонала отделението предлага професионална намеса, висока ефективност и осигуряване на добро качество на живот и благополучие на пациента.

Приемат се болни от цялата страна насочени след предварителна преценка на индикациите .

Лечебно- диагностична дейност

Дългогодишен опит в диагностиката и лечението на хроничните гломерулни увреждания – първични гломерулонефрити, вторични нефропатии при системни заболявания на съединителната тъкан ( системен лупус еритематодес, болест на Шонлайн-Хено,ревматоиден артрит, васкулити). Бъбречни биопсии. Съвременна имунотерапия.

Специфична насоченост към диабетната нефропатия. Комплексно обслужване на диабетно болните по отношение на основните усложнения на захарния диабет от специалисти по нефрология,ендокринология, кардиология, с възможност за консултациии с невролог, офталмолог, гастроентеролог, пулмолог. Обучение на пациенти със захарен диабет.

Диагностика и лечение на всички тубуло- интерстициални бъбречни увреждания ,консерватимно лечение на нефролитиаза и на вродени и наследствени нефропатии.

Лечение на болни с бъбречна недостатъчност в преддиализния период, с възможност за осъществяване на диализа при необходимост в отделението по диализа към клиниката. Обучение в диетичния режим. Корекция на железен дефицит, водно-електролитен дисбаланс и метаболитна ацидоза. При необходимост- изписване на протоколи за еритропоетин, желязо,парикалцитол, кетостерил-кетоацид.

Специфична насоченост към контрол на труднолечима, резистентна артериална хипертония при болни с бъбречни болести.

Отделението разполага с 2 модерни ехографски апарата, зала с инструментариум за пункционна бъбречна биопсия под ехографски контрол, 2 ЕКГ апарата, холтер за 24- часово мониториране на артериалното налягане, перфузори.

Контакти

Началник клиника- 02/ 8510846

Канцелария- 02/9523833

Старша мед.сестра/ манипулационна- 02/8519397

1000, София, България, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 15