Последователи
Станислава Здравкова Станкова
Д-р Божидара Динкова Миткова
Анелия Димитрова
Kristina Kostadinovska
Kristina Kostadinovska
Студент по медицина
Кристиана  Канева
Кристиана Канева
Ортопедия и травматология
д-р Таня Босева
д-р Таня Босева
Акушерство и гинекология
д-р Горан Деримачковски
д-р Емилия Кастрева
д-р Емилия Кастрева
Акушерство и гинекология
д-р Бирсен Хаджиева
д-р Полина  Горанова
д-р Полина Горанова
Акушерство и гинекология
1 2