Отделение по физиотерапия и следоперативна рехабилитация
Отделение по физиотерапия и следоперативна рехабилитация
1618, София, България, бул. България 104

Работно време