Отделение по физиотерапия и следоперативна рехабилитация

Отделение по физиотерапия и следоперативна рехабилитация

1618, София, България, бул. България 104

Работно време