МБАЛ Св. София - Отделениe по вътрешни болести
МБАЛ Св. София - Отделениe по вътрешни болести

Описание


Отделението е оборудвано с модерна медицинска апаратура и прилага всички съвременни методи и клинични алгоритми в лечението и диагностиката на вътрешните заболявания. 

Приоритетни направления в дейността са кардиология и гастроентерология, които са двата основни сектора в структурата му. 

Отделението е оборудвано с модерна медицинска апаратура и прилага всички съвременни методи и клинични алгоритми в лечението и диагностиката на вътрешните заболявания. Приоритетни направления в дейността са кардиология и гастроентерология, които са двата основни сектора в структурата му.

Дейности

Извършват се функционални изследвания:

 • електрокардиография
 • ВЕТ-стрес тест
 • 24-часов ЕКГ Холтер
 • ехографска диагностика в пълен обем на заболяванията на вътрешните органи
 • трансторакална ехокардиография
 • доплерсонография на съдове

Извършват се инвазивни изследвания:

 • фиброгастродуоденоскопия
 • фиброколоноскопия

Ендоскопските изследвания се извършват с най-съвременна и модерна апаратура в колаборация с възможностите на рентгеновата и лабораторна диагностика.

Отделението разполага със собствени амбулаторни звена, разположени в диагностично-консултативния блок на болницата:

 • кабинет по вътрешни болести
 • кабинет по обща медицина
 • кабинет по ехографска диагностика на коремни органи и щитовидна жлеза
 • ендоскопски кабинет

Клинични пътеки

047. Нестабилна ангина пекторис

055. Заболявания на миокарда и перикарда052. Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност

056. Ритъмни и проводни нарушения

026. Заболявания на горния гастроинтестинален тракт

027. Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност

028. Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт

030. Заболявания на тънкото и дебелото черво

031. Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт

033. Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума

034. Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)

Апаратурa

 • Апарат за ултразвуково изследване
 • Апарат за доплерово изследване на съдове - Vasodop 8MHz;
 • Портативен ЕКГ апарат - PRIMEDIC mobicard II, Type M218;
 • Апарат за 24часа ЕКГ запис (Холтер ЕКГ) - ArguSys;
 • Апарат за 24часа наблюдение на АН (Тонопорт) - ABPM04;
 • Апарат за функцион
 • ално изследване на дишането (спирометър) - Sibelmed DatoSpir 70;
 • Портативен апарат за измерване на общ холестерол - Accutrend GCT Roche, type 1537962;
 • Апарат за велоергонометрия - ER 900 Ergo-line;
 • Портативен ЕКГ апарат - INNOMED type MIRROR3;
 • Апарат за дефибрилиране - Physio-Control LIFEPAK 7;
 • Перфузори;
 • Апарат за мониториране - Physio-control VSM 3.
 • 1000, София, България, бул. България 104