МБАЛ Св. София - Отделениe по неврология
МБАЛ Св. София - Отделениe по неврология

Описание

На 07.02.2011г.  в МБАЛ Света София е разкрито отделение по нервни болести с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по нервни болести. 

Извършва електромиография (ЕМГ) - електрофизиологично изследване, използвано за диагностициране на мускулни заболяваня и заболявания на периферните нерви. 

Отделението има сключен договор с НЗОК. На 07.02.2011г. в МБАЛ Света София е разкрито отделение по нервни болести с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по нервни болести.

Клинични пътеки

 • Клинична пътека № 7 – „Болести на черепно –мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми + вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови сииндроми”. Лекуват се радикулити, плексити, мононевропатии – компресионни, множествени периферни лицеви парези, атипична лицева болка, тригeминална невралгия, херпес зостер, невралгия.
 • Клинична пътека № 8 – „Диабетна полиневропатия”. Извършват се вливания с алфа липоева киселина и други лекарствени средства
 • Клинична пътека № 202 – „Консервативно поведение при леки и средно-тежки черепно-мозъчни травми”. Приемаме пациенти с диагностицирани леки и умерено изразени черепно-мозъчни травми, контузио капитис и комоцио церебри.


Електромиография (ЕМГ)

Какво представлява изследването? - Това е електрофизиологично изследване, използвано за диагностициране на мускулни заболявания и заболявания на периферните нерви.

Кога се провежда? - Използва се за диагностициране на заболявания :

 • на мускулната система и периферните нерви
 • възпалителни процеси /плексити, невралгии/;
 • дископатия;
 • полиневропатия;
 • ишиас;
 • посттравматични увреждания;
 • детски паралич;
 • слабост и болки в крайниците;
 • тремор;
 • Паркинсон;
 • мускулна атрофия;
 • промени при ендокринни заболявания;
 • диабетна полиневропатия, и др.


Как се провежда? - ЕМГ може да се проведе при различни състояния на мускулите - покой, напрежение, произволно съкращение. Продължителността на процедурата от 30 минути до един час. По време на изследване пациентът се намира или в легнало, или в седнало положение. В мускула се въвежда игла-електрод, която регистрира електрическите потенциали отначало в състояние на покой, след това по време на съкращението. Резултатът представлява графика, подобна на електрокардиограма.

Какви са рисковете, усложненията, недостатъците? - ЕМГ изследването е безвредно. Възможно е да причини лек дискомфорт.

Апаратура

Болницата разполага с модерен рентгенов апарат и КАТ–скенер, който използва по клинични пътеки при диагностика на периферно–нервните посттравматични заболявания.

1000, София, България, бул. България 104