Отделение по Кардиология и инвазивна кардиология
Отделение по Кардиология и инвазивна кардиология

Описание

В отделението по кардиология и инвазивна кардиология се извършват високо специализирани изследвания и процедури: селективна коронарна ангиография, вентрикулография, още

В сектора по неинвазивна диагностика се правят всички функционални изследвания на сърдечно-съдовата система: електрокардиография (ЕКГ), холтер-мониториране на ЕКГ, още

В отделението работят добре утвърдени специалисти, титуляри в областта, които притежават лиценз и висока подготовка.

Има осигурено 24-дежурство за спешни случаи при инфаркт и остър коронарен синдром.

Отделението разполага с последно поколение ангиоргаф и два кардиоехографа. 

Годишно през него преминават 2400 пациенти, като близо 1200 от тях са с коронарни интервенции, а на 200 се поставят пейсмейкъри.

, България