Отделение по Ревматология
Отделение по Ревматология

Описание

Отделението по Ревматология функционира на най-високото, трето ниво по медицинските стандарти за ревматология. В него се приемат болни за диагностика и лечение по трите клинични ревматологични пътеки:
- Възпалителни ставни заболявания
- Системни заболявания на съединителната тъкан
- Дегенеративни и обменни ставни заболявания

В отделението работят петима ревматолози и един ординатор, всичките с дългогодишен стаж. Те разполагат с два модерни ехографа и ползват оборудването на звеното по образна диагностика – ядрено-магнитен резинанс, скенер и дигитален скенер.

Отделението има 38 легла, разположени в 11 модерно обзаведени стаи със собствен санитарен възел и телевизор. 

, България