Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

1000, София, България, бул. Г. М. Димитров 16