Отделение по анестезиология и интензивно лечение
Отделение по анестезиология и интензивно лечение
1000, София, България, бул. Г. М. Димитров 16