За нас

​Многопрофилната болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И. Пирогов" е едно от най-голeмите болнични заведения в България и водещо в областта на спешната и бедствената медицина.

Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов" е едно от най-големите болнични заведения в България и водещо в областта на спешната и бедствената медицина.  Уникално е  по своята  структура и функции. Нейно безспорно  предимство са  високоспециализираните  професионалисти, готови да помагат денонощно на пациенти от цялата страна.  Болницата носи името на световноизвестния руски хирург и травматолог Н. И. Пирогов, а неин кръщелник  е забележителният български учен и хирург проф. д-р Алберт Луканов, създател на спешната хирургия в България.

Лечебното заведение е също утвърдено  научноизследователско, лечебно и педагогическо звено. Принципите на работа, както и по-голямата част от нововъведенията са са чисто български. Те се превръщат в методологична и практико-лечебна база  за всички хирурзи  в страната и особено за работещите  в областта на  спешната медицина.

В клиниките и отделенията на болницата се оказва денонощно спешна и неотложна амбулаторна, стационарна, консултативна и методична помощ при спешни заболявания, травми и отравяния.

"Пирогов" има  уникални за страната звена. Такива са  националният център за лечение на изгаряния, секцията по детска хирургия, националният токсикологичен център, детската неврохирургия, детските  урологична и травматологична клиники. 

Успешно работи и сектор за бъбречни трансплантации. 

"Пирогов" е и голям научно-изследователски център и база за следдипломна квалификация на лекари по 17 медицински специалности с над 150 научни работници, от които 40  хабилитирани. На болницата е признат статут на университетска. Организира значими научни прояви като Дни на спешната хирургия, както и конференции и конгреси по клинична токсикология. 

Издава авторитетното списание "Спешна медицина".

През годините "Пирогов" е натрупал значителен опит и специфично ноу-хау в областта на организацията на лечебния процес и лечението на спешно болни и пострадали при обичайни и при бедствени ситуации. Организацията на работа в болницата позволява прием на пациенти 24 часа в денонощието  365 дни годишно. 

УМБАЛСМ "Пирогов" разполага с високо квалифициран екип от 2300 специалисти, готови да посрещнат всякакви предизвикателства, включително оказване на помощ при масови катастрофи и кризи. Клиниките и отделенията в болницата разполагат с 795 легла. Ежегодно през тях преминават над 40 000 лежащо болни. В спешните приемни и консултативни кабинети получават медицинска помощ около 300 000 амбулаторни пациенти годишно. За една година, в болницата се осъществяват над 1 400 000 прегледи, изследвания, процедури, операции. В операционните блокове на "Пирогов"  ежемесечно се извършват около 2000 операции.

"Пирогов" е основен партньор на Столичната здравно-осигурителна каса. При последната акредитацията на лечебните заведения болницата получи максималната оценка 5 звезди.

УМБАЛСМ Пирогов dashboard.own_post_posted
12 юли
УМБАЛСМ Пирогов dashboard.own_post_posted
18 юни
УМБАЛСМ Пирогов dashboard.own_post_posted
18 юни
УМБАЛСМ Пирогов dashboard.own_post_posted
12 юни

Публикации

Лекари от „Пирогов“ спасиха ръцете на двама мотористи
Лекари от „Пирогов“ спасиха ръцете на двама мотористи
Публикация
„Пирогов“ получи над 500 детски книжки като дарение 
„Пирогов“ получи над 500 детски книжки като дарение 
Публикация
УМБАЛСМ Пирогов dashboard.own_post_posted
31 май
УМБАЛСМ Пирогов dashboard.own_post_posted
23 май
УМБАЛСМ Пирогов dashboard.own_post_posted
14 май
УМБАЛСМ Пирогов dashboard.own_post_posted
30 апр
УМБАЛСМ Пирогов dashboard.own_post_posted
19 апр
УМБАЛСМ Пирогов dashboard.own_post_posted
10 апр
УМБАЛСМ Пирогов dashboard.own_post_posted
10 апр
УМБАЛСМ Пирогов dashboard.own_post_posted
5 апр
УМБАЛСМ Пирогов dashboard.own_post_posted
2 апр
УМБАЛСМ Пирогов dashboard.own_post_posted
23 мар
УМБАЛСМ Пирогов dashboard.own_post_posted
22 мар
УМБАЛСМ Пирогов dashboard.own_post_posted
16 фев
УМБАЛСМ Пирогов dashboard.own_post_posted
14 фев
УМБАЛСМ Пирогов dashboard.own_post_posted
13 фев
УМБАЛСМ Пирогов dashboard.own_post_posted
10 яну
УМБАЛСМ Пирогов dashboard.own_post_posted
2 яну
УМБАЛСМ Пирогов dashboard.own_post_posted
2017
УМБАЛСМ Пирогов dashboard.own_post_posted
2017
УМБАЛСМ Пирогов dashboard.own_post_posted
2017
УМБАЛСМ Пирогов dashboard.own_post_posted
2017
УМБАЛСМ Пирогов dashboard.own_post_posted
2017
УМБАЛСМ Пирогов dashboard.own_post_posted
2017
УМБАЛСМ Пирогов dashboard.own_post_posted
2017
УМБАЛСМ Пирогов dashboard.own_post_posted
2017
УМБАЛСМ Пирогов dashboard.own_post_posted
2017
УМБАЛСМ Пирогов dashboard.own_post_posted
2017