Последователи
Жасмина Христова Тодорова
Жасмина Христова Тодорова
Студент по друга медицинска специалност
димко пантев
димко пантев
Физикална и рехабилитационна медицина
Д-р Ирен Василева Богева-Цолова
Д-р Ирен Василева Богева-Цолова
Пластично-възстановителна и естетична хирургия
д-р Румен Батакчиев
д-р Румен Батакчиев
Пневмология и фтизиатрия
Едис Мурадов Абтулов
Едис Мурадов Абтулов
Студент по друга медицинска специалност
Мария Николаева Милошева
Мария Николаева Милошева
Студент по обществено здраве
...