Д-р Едис Хаджисаид
Д-р Едис Хаджисаид
Анестезиология и интензивно лечение
Октай Ибрям
Октай Ибрям
Студент по здравни грижи
Жасмина Христова Тодорова
Жасмина Христова Тодорова
Студент по друга медицинска специалност
димко пантев
димко пантев
Физикална и рехабилитационна медицина
Д-р Ирен Василева Богева-Цолова
Д-р Ирен Василева Богева-Цолова
Пластично-възстановителна и естетична хирургия
Д-р Румен Батакчиев
Д-р Румен Батакчиев
Пневмология и фтизиатрия
Едис Мурадов Абтулов
Едис Мурадов Абтулов
Студент по друга медицинска специалност
...