Детска коремна хирургия
Детска коремна хирургия

Описание*

Отделението работи с приемен детски хирургичен кабинет и триаж с противошокова зала. Разполага със стационар включващ 30 легла за лечение на деца от 3 до 18 годишна възраст

Отделението работи с приемен детски хирургичен кабинет и триаж с противошокова зала. 
Разполага със стационар включващ 30 легла за лечение на деца от 3 до 18 годишна възраст със спешни и планови хирургични заболявания на коремните органи, четири операционни зали със съвременна апаратура за анестезиология, както и със съвременен инструментариум, специфичен за детската и пластична хирургия
Провеждат се консултации с други специалисти и лечение на деца в критично състояние, изискващи спешни реанимационни грижи. Работата е организирана на екипен принцип, което позволява да се посрещнат безотказно, денонощно всички спешни детски хирургични състояния.
Отделението работи съвместно с клиниката по Детска реанимация и интензивно лечение..


Предимства за пациента:

  • Като част от УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов", Отделението по детска коремна хирургия колаборира с всички консултативни кабинети на болницата, което способства за по-бърза и адекватна диагностика
  • Разполага със собствена детска противошокова зала, което позволява при нужда намесата на различни специалисти да става на място, без да се налага болният да посещава отделно всички диагностични звена. На разположение е и екип по Смехотерапия, който се грижи за доброто настроение на децата, дори и в тежките моменти на тяхното страдание.
  • В отделението се настаняват пациенти по клинични пътеки, както и на свободен платен прием по обявените на централна регистратура цени на болницата. За повече информация, може да натиснете тук.


Диагностика:

  • Стандартни хематологични и биохимични (вкл.ензимна и хормонална диагностика) лаборатории
  • Микробиологична лаборатория
  • Лаборатория по патофизиология на дишането
  • Звено за бронхоскопия и фибро-езофаго-гастроскопия (FEGS)
  • Звено за образна диагностика, включващо стандартни рентгенови изследвания, контрастни изследвания, ехография, изследвания на съдове и компютърна аксиална томография
  • Ядрено-магнитен резонанс

За повече информация относно клиничните пътеки, може да натиснете тук
За повече информация относно извършваните оперативни интервенции, може да натиснете тук

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
+35929154451+35929154505