Хирургия на новороденото и кърмачето
Хирургия на новороденото и кърмачето

Описание*

​Отделението по хирургия на новороденото е част от Клиниката по детска хирургия към УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов". В отделението се извършва диагностика и лечение на деца от 0 до 3 годишна възраст.

Отделението по хирургия на новороденото е част от клиниката по детска хирургия към УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов". В отделението се извършва диагностика и лечение на деца от 0 до 3 г. 
Отделението има разкрити 15 легла в 8 стаи, като 4 ри от тях са кувьози оборудвани за новородени и недоносени деца, една стая за кърмачета, стая за средна хиругия с бърз /еднодневен/ престой, две самостоятелни стаи, стая за пациенти с възпалителни заболявания и такава за по-големи деца. В стаите са осигурени условия за престой на придружител и майки кърмачки. Разполагаме със съвременен инструментариум, лапароскопска и торакоскопска апаратура специално предназначени за хирургично лечение в детска възраст. При деца със съчетани вродени аномалии се извършват сложни оперативни намеси, някой от които са уникални за страната.


Предимства за пациента:

  • Денонощно присъствие на квалифициран детско хирургичен екип с пълно осигуряване извършването на диагностика, планирано и спешно оперативно лечение при новородени и малки деца.
  • Бързо и ефективно осъществяване диагностично-консултативна дейност с лекари от различни специалности.
  • Възможност за извършване на рентгенова, ехографска, КАТ, ЯМР, ендоскопска диагностика и лечение /бронхоскопия, гастроскопия, колоноскопия / в планов и спешен порядък.
  • Възможност за осъществяване на сложни оперативни намеси с мултидисциплинарен характер и при участието на различни специалисти.
  • Осъществява се високоспециализирано следоперативно реанимационно въстановяване в профилирано детско реанимационно звено при най-тежките случаи.


За повече информация относно клиничните пътеки, може да натиснете тук
За повече информация относно извършваните оперативни интервенции, може да насиднете тук

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
+35929154490+35929154278