Хирургия на новороденото и кърмачето

Хирургия на новороденото и кърмачето

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
+35929154490+35929154278

Описание

​Отделението по хирургия на новороденото е част от Клиниката по детска хирургия към УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов". В отделението се извършва диагностика и лечение на деца от 0 до 3 годишна възраст.

Отделението по хирургия на новороденото е част от клиниката по детска хирургия към УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов". В отделението се извършва диагностика и лечение на деца от 0 до 3 г. 
Отделението има разкрити 15 легла в 8 стаи, като 4 ри от тях са кувьози оборудвани за новородени и недоносени деца, една стая за кърмачета, стая за средна хиругия с бърз /еднодневен/ престой, две самостоятелни стаи, стая за пациенти с възпалителни заболявания и такава за по-големи деца. В стаите са осигурени условия за престой на придружител и майки кърмачки. Разполагаме със съвременен инструментариум, лапароскопска и торакоскопска апаратура специално предназначени за хирургично лечение в детска възраст. При деца със съчетани вродени аномалии се извършват сложни оперативни намеси, някой от които са уникални за страната.


Предимства за пациента:

  • Денонощно присъствие на квалифициран детско хирургичен екип с пълно осигуряване извършването на диагностика, планирано и спешно оперативно лечение при новородени и малки деца.
  • Бързо и ефективно осъществяване диагностично-консултативна дейност с лекари от различни специалности.
  • Възможност за извършване на рентгенова, ехографска, КАТ, ЯМР, ендоскопска диагностика и лечение /бронхоскопия, гастроскопия, колоноскопия / в планов и спешен порядък.
  • Възможност за осъществяване на сложни оперативни намеси с мултидисциплинарен характер и при участието на различни специалисти.
  • Осъществява се високоспециализирано следоперативно реанимационно въстановяване в профилирано детско реанимационно звено при най-тежките случаи.


За повече информация относно клиничните пътеки, може да натиснете тук
За повече информация относно извършваните оперативни интервенции, може да насиднете тук