Анестезиология и интензивно лечение

Анестезиология и интензивно лечение

Описание

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение разполага с реанимационен и операционен сектор.

РЕАНИМАЦИОНЕН СЕКТОР:
Разполага с 10 легла - по пет за деца и възрастни болни. Секторът има две звена - за деца и за възрастни, и е разположен на два етажа. В него работят анестезиолози реаниматори и пластичните хирурзи от двете клиники. Годишно тук преминават по около 150-180 болни (една трета от тях деца), като основната част са с тежки изгаряния. Двата сектора разполагат със собствени септични операционни зали, където работят отделни екипи. Над 95% от превръзките в тези зали са с обща анестезия и в условията на хидротерапия, като всяка превръзка продължава над 45 минути.


ОПЕРАЦИОНЕН СЕКТОР:
В четирите асептични операционни зали се извършват годишно над 1200 операции от домена на пластичната хирургия. Оперираните пациенти са на възраст от новородени до над 99 години и имат изгаряния от 0,1 до 100%, като операциите са извършени по всички области на тялото. Повече от една анестезия са получили над една трета от оперираните. Смяната на позицията на пациентите по време на операция, както и големите кръвозагуби за кратко време при различните интервенции (половината от оперираните болни са получили интраоперативни кръвопреливания) изискват голям опит и възможност за бързи реакции от профилираните анестезиологични и хирургични екипи по време на операциите. 

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21