Първа хирургична клиника
Първа хирургична клиника

Описание

​Първа хирургическа клиника е водеща в страната в областта на гръдни и коремни травами, доброкачествени и злокачествени заболявания на хранопровода и стомаха, заболявания на медиастинума (средностението) и белия дроб, непроходимост на гастро-интестиналния тракт.

Първа хирургична клиника е разположена на 4 етаж в централния корпус на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” и е част от секцията по обща, висцерална и спешна хирургия към болницата. В клиниката се оказва 24-часова всестранна квалифицирана спешна и планова хирургична помощ, главно в областта на коремната и гръдна област, а от 2008г. и в панкреатичната хирургия, със собствен сектор по анестезиология и интензивно лечение.

Оперативната дейност се извършва в Централния операционен блок по спешна хирургия, който е оборудван с най-съвремнна конвенционална и лапароскопска апаратура.

Клинична компетентност

В Първа хирургична клиниката се работи по следните основни научни направления:

 • проблеми на диагностиката и лечението на спешните гръдни хирургични заболявания;
 • специализиране на организацията и ефикасността (менъджмент) при лечение на гръдна и съчетана травма;
 • хирургично лечение усложнените възпалителни и гнойни заболявания на гръдната стена, плеврата, белите дробове и медиастинума;
 • мултимодален и мултидисципбинарен подход в диагностика и лечение на доброкачествени и злокачествени заболявания на гръдна стена, трахея и бели дробове, медиастинума, хранопровода и кардиалната част на стомаха;
 • заболявания на диафрагмата;
 • внедряване, оценка и разширяване на възможностите на миниинвазивната хирургия в посочените области, съответно на най-съвременни световни насоки;
 • периоперативно лечение и грижи за оптимизиране на резултатите при хирургичното лечение на вътрегръдни органи.

Хирургична компетентност

В отделението по гръдна хирургия се прилагат миниинвазивните методи за диагностика и оперативно лечение при заболявания на гръдната стена, плеврата, белите дробове, средостението, хранопровода и сърцето.

 1. Гръдна стена
  • Деформитети на гръдната стена (обущарски гръден кош, птичи гърди - pectus excavatum, pectus carinatum) процедура по Nuss.
  • Тумори на гръдната стена
  • Синдром на горния отвор на гръдния кош - Резекция на първо ребро
  • Травматични промени (кървене от интеркостален съд и разкъсан лимфен проход)
 2. Плевра
  • Плеврална биопсия
  • Плевректомия и декортикация
  • Евакуация на плеврални изливи
  • Интраплеврален хематом (остър и коагулирал).
  • Плевродеза
  • Мезотелиом
  • Емпием
  • Карциноза
 3. Бели дробове
  • Доброкачествени тумори и аномалии
  • Злокачествени тумори
  • Метастази
  • Белодробен емфизем
  • Бронхиектазии
  • Пневмоторакс
 4. Средостение
  • Симпатектомия при хиперхидроза
  • Симпатектомия при тежко изразен болков синдром
  • Вътрегръдна струма (щитовидна жлеза)
  • Тимом и други тумори на тимусната жлеза
  • Неврогенни тумори
 5. Хранопровода
  • Ахалазия
  • Рефлукс езофагит
  • Дивертикули
  • Баретов хранопровод
  • Доброкачествени тумори
  • Рак на храхопровода
 6. Сърце
  • Перикардна тампонда
  • Инфилтриращ белодробен карцином
1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21