Отделение по обща и спешна урология

Отделение по обща и спешна урология

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21