Отделение по обща и спешна урология
Отделение по обща и спешна урология
1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21