Клиника по хирургия на ръка, реплантация и микрохирургия
Клиника по хирургия на ръка, реплантация и микрохирургия
1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21