Клиника по хирургия на ръка, реплантация и микрохирургия

Клиника по хирургия на ръка, реплантация и микрохирургия

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21