Клиника по гнойно-септична хирургия
Клиника по гнойно-септична хирургия

Описание

Клиниката по Гнойно-Септична Хирургия е единствената по рода си в страната и на Балканския полуостров , тясно профилирана в лечението на мекотъканни и костно-ставни хирургични инфекции.

В това си качество тя е и национален консултативен център в областта на хирургичните инфекции и лечението на трудно зарастващите рани.

Специалистите на клиниката оказват консултативна и методична помощ по профила на клиниката за цялата страна, чрез системата на Републиканска консултация. Клиниката е база за обучение на студенти-медици и следдипломно обучение на лекари-специализанти по специалностите хирургия и спешна медицина.

Клиниката по Гнойно-Септична ХирургияКлиниката по Гнойно-Септична ХирургияКлиниката по Гнойно-Септична Хирургия

Предимства за пациента

Клиниката по Гнойно-Септична Хирургия е неразделна част от УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ и при необходимост ползва целия наличен ресурс и материална база за лечение на спешния институт в тясно сътрудничество с останалите клиники, централната клиника по интензивно лечение и тясно специализирани параклинични звена – за образна диагностика, в т.ч. инвазивни процедури, ендоскопия, рехабилитация.

Екипа е тясно специализиран и с дългогодишен опит в лечението на тежки и животозастрашаващи инфекции. Клиниката се ползва с отлично реноме и що се отнася до отношението към пациентите.

ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

 1. костни пластики,
 2. големи ампутации на долен и горен крайник,
 3. разширени инцизии/фасциотомии/некректомии при животозастрашавщи инфекции на меките тъкани.

ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

 1. ампутации на пръсти и през стъпало,
 2. артротомии,
 3. оперативни интервенции при относително ограничени инфектни процеси на меките тъкани, в т.ч. перианални абсцеси,
 4. оперативни интервенции при перианални фистули и усложнени форми на пилонидална болест, както и при болестта на Verneui.

ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ С МАЛЪК ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

 1. инцизии при ограничени гнойни процеси,
 2. оперативно лечение на неусложнена пилонидална болест,
 3. доброкачествени кожни образувания,
 4. врастнал нокът
1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
+35935929154412+35935929154323