МЦ Пирогов
МЦ Пирогов

Описание

​Медицински център "Пирогов" се намира в комплекса на уникалната едноименна болница и приема пациенти с направления от личния лекар.

Центърът разполага с отлично подготвени лекари от всички специалности, които са кадри на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов".

В медицинския център се осъществяват изследвания по договор с НЗОК /направление 4 за медико-диагностична дейност/, работи се с талони от лични лекари и специалисти, със здравно-осигурителни фондове, партньори на МЦ "Пирогов". Сключват се договори с фирми за обсужване на техните служители. Провеждат се профилактични прегледи.

Медицинския център разполага с кабинети по:

Образна диагностика

Рентгенови изследвания:

 • всички видове конвенционални рентгенови изследвания /рентгенографии/ - гръден кош, костна система, меки тъкани и др.
 • контрастни изследвания на стомашно-чревния тракт, пикочоотделителната суистема, фистлографии.
 • Изследванитя се провеждат с нови модерни дигитални рентгеноскопични и рентгенографични апарати на фирма Siemens с минимално лъчево натоварване на пациента.

Ултразвукови изследвания /ехографии/:

 • коремни ограни,
 • малък таз,
 • щитовидна жлеза,
 • повърхностни структури /лимфни възли и др./,
 • млечни жлези и др.
 • компютърнотомографски изследвания /скенер/:
 • изследвания на всички области - глава, тяло и крайници. Изследват се всички системи. Мозъчни и периферни ангиографии.
 • Извършват се 3D /триизмерни/ реконструкции. Апаратът е последен модел мултидетекторен компютърен томограф на Siemens.

Ушни, носни и гърлени болести (УНГ)

В кабинета се извършват:

 • Безболезнен преглед и диагностика на УНГ болести
 • Диагностика и терапия при комплицирани и интердисциплинарни случаи
 • Вземане на гърлен и носен секрет за микробиологично изследване
 • Назначаване на рентъгенови внимки и КАТ-образна диагностика
 • Изследване на слуха /аудиометрия/ и слухопротезиране
 • Малки и средни оперативни интервенции, неизискващи обща анестезия

Очни болести

Извършват се следните специализирани дейности:

 • Авторефрактометрия/компютърно излседване на зрителна острота/;
 • апланационна тонометрия /безнонтактно измерване на очно налягане /;
 • Дигитално изследване на очното дъно с фундус камера;
 • Пахиметрия /измерване дебелината на очната роговица /;
 • Вземане на очен секрет за микробиологично изследване;
 • Извършване на малки и средни оперативни интервенции;
 • Диагностика и терапия на комлицирани офталмологични заболявания /керато- конюнктивити, увеити, иридоциклити, глаукома, посттраматични очни усложнения/.


Общопрактикуващи лекари

Дейността им включва:

 • Записване на пациенти за пациентската им листа;
 • Прегледи на самонасочили се пациенти;
 • Измерване на кръвно налягане;
 • Измерване на кръвна захар с глюкомер;
 • Електрокардиограми;
 • Издаване на медицинска документация и медицински свидетелства;
 • Домашни визити.

Център за лечение на рани:

Центърът за лечение на рани към Медицински център "Пирогов" е открит през м. декември 2010г. В него се извършват консултации на пациенти с остри и трудно заздравяващи рани от водещи специалисти в областта на съдовата, гнойно-септичната и пластична хирургия, травматологията, ендокринологията и дерматологията. В него се използват съвременни превръзки за лечение на рани, както и иновативната вакумна терапия. За трудно подвижни пациети центъра осигурява консултации и превръзки със специалисти в домашни условия. Той е част от центровете за лечение на рани у нас, които са изградени от Българска асоциация за раните (БАР).

Асоциацията е създадена през 2008г. Тя е продължение на Българска асоциация за лечение на раните създадена от проф. Георги Златарски през 1998 г. През 2009 г. БАР става асоциаиран член към Европейската асоциация за лечение на раните. Председател на асоциацията е проф. Владислав Христов. Той е и началник на Втора хирургична клиника към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”.

Целите на асоциацията сa:

 • Осигуряване на адекватна по достъпност количество и качество здравно обслужване на пациенти с остри и хронични (трудно заздравяващи) рани.
 • Обучение на медицински специалисти.
 • Изграждане на центрове за лечение на рани в големите областни градове.

Ежегодно обучението на специалисти в областта на лечението на трудно заздравяващи остри и хронични рани се провежда посредством модули като част от Европейската академия за лечение на рани, съобразени с протоколите на Европейската асоциация в тази насока.

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21