Клиника по неврохирургия
Клиника по неврохирургия
1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21