Последователи
д-р Христина Нацкова
д-р Христина Нацкова
Детска кардиология
д-р Ксения Младенова
Д-р Владимир  Чакъров
д-р Елена  Чучуганова
д-р Елена Чучуганова
Нервни болести / Неврология
д-р Афродита Радева
д-р Афродита Радева
Акушерство и гинекология
д-р Алма Узунова-Генова
д-р Панчо Будинов Панчев