Последователи
Проф. Илия Лозев, дмн
Проф. Илия Лозев, дмн
Операционна и превързочна техника
д-р Христина Нацкова
д-р Христина Нацкова
Детска кардиология
д-р Елена  Чучуганова
д-р Елена Чучуганова
Нервни болести / Неврология
д-р Афродита Радева
д-р Афродита Радева
Акушерство и гинекология