Последователи
Д-р Пламен Попов
д-р Светла Пенчева Михова
д-р Максим Гайдев
д-р Кремена Маврова
г-н Ангел Ангелов Иванов
г-н Ангел Ангелов Иванов
Социална медицина и здравен мениджмънт
д-р Тодор Кошов
д-р Борил Петров