Последователи
г-н Ангел Ангелов Иванов
г-н Ангел Ангелов Иванов
Социална медицина и здравен мениджмънт