Гинекологично отделение
Гинекологично отделение

Описание

В отделението работи високоспециализиран екип, който извършва всички прилагани в световната практика диагностични методи.

Отделението разполага със съвременна апаратура и инструментариум. Тук се извършват всички видове гинекологични и онкогинекологични операции на високо професионално ниво. Има разкрит кабинет за изследване на остеопороза с лазерен ултразвуков остеодензитометър. Като част от многопрофилната болница, отделението е в тясна връзка с мамологичния кабинет и всички други отделения, което позволява извършването на всички необходими консултации и лечение от други специалисти.

Структура:

  • Стационар с 35 легла
  • Консултативен кабинет
  • Две операционни зали
  • Сектор с 11 легла за интензивни грижи в постоперативния период

Всички лекари са с придобита специалност и допълнителни курсове и специализации повишаващи професионалните им възможности. Повече от 20 години екипът е обучаван от доц. Мария Попова - доайен на онкогинекологията в България. Персоналът на отделението е обучен да осигурява добро обслужване и етично отношение към пациентите.

1000, София, България, бул. Ген. Николай Г. Столетов 67А