Детско  отделение
Детско отделение

Описание

В отделението се лекуват деца по клинични пътеки за заболяване на дихателната, храносмилателната, отделителната система и токсоалергични реакции,за което НЗОК заплаща. Лекуват се и пациенти със заболявания извън клиничните пътеки на детската патология, за което родителите не заплащат.

Структура:

  • Стационар с 20 легла
  • Педиатричен консултативен кабинет

Дейност:

  • Диагностично уточняване и активно лечение на заболявания от всички профили на педиатрията на деца от 6 месеца до 18 години
  • Амбулаторно-консултативна диагностично-лечебна помощ
  • Следдипломна квалификация, индивидулно обучение по детски болести и провеждане на колоквиуми
  • Научно – практическа лекарствена апробация

В отделението се лекуват деца по клинични пътеки за заболяване на дихателната,храносмилателната и отделителната система и токсоалергични реакции ,за което здравноосигурителната каса заплаща.Лекуват се и пациенти със заболявания извън клиничните пътеки на детската патология ,за което родителите не заплащат.

Отделението извършва електрокардиография,функционално изследване на дихателната функция,пулсоксиметрия.

Амбулаторният диагностично-консултативен кабинет функциоира 24 часа и отделението предлага безотказна хоспитализация през цялото денонощие.

Началник отделение – Д-р Слави Филчев д.м.

Телефони:

Началник отделение - 02/92 68 271
Манипулационна - 02/92 68 272
Консултативен кабинет - 02/92 68 243

1000, София, България, бул.Столетов № 67А