Отделение  по образна диагностика
Отделение по образна диагностика

Описание

Отделението притежава необходимата лицензия от Агенцията за ядрено регулиране за работа с източници на йонизиращи лъчения.Работи се съгласно Стандарта за образна диагностика. Преглеждат се всички хоспитализирани пациенти , насочени с направление към НЗОК и се извършват платени прегледи.

Отделението разполага със:

  • сектор рентгенова диагностика
  • сектор компютърна томография
  • сектор мамология

Извършват се следните видове изследвания:
- всички рентгеноскопични и рентгенографични нативни и контрастни изследвания
- всички компютърно-томографски нативни и контрастни изследвания
- ултразвукови и рентгенографични изследвания в мамологията

Отделението притежава необходимата лицензия от Агенцията за ядрено регулиране за работа с източници на йонизиращи лъчения.Работи се съгласно Стандарта за образна диагностика.

Преглеждат се всички хоспитализирани пациенти , както и амбулаторни , насочени с направление към НЗОК и се извършват платени прегледи съгласно утвърден ценоразпис на болницата.

Началник отделение : д-р Ал. Трифонов

Лекари: д-р Е. Чифудов , д-р С. Стоичкова, д-р Л. Дойчева, д-р С. Андреева

Телефон : 02/92 68 253; 02/ 92 68 252;

02/92 68 212 - Д-р Дойчева - Мамография

02/92 68 108 - Д-р Трифонов - Скенер

1000, София, България, бул. Ген. Николай Г. Столетов 67А