Клинична лаборатория V МБАЛ
Клинична лаборатория V МБАЛ

Описание

Лабораторията предлага значителен списък от показатели за диагностика и проследяване на различни болестни състояния.Изследванията са групирани както следва: хематология, биохимия, съсирване, уринна диагностика, електролити, газов анализ, туморни маркери, щитовидни и полови хормони, хепатитни маркери, липиди, серумни протеини и констелации за оценка хода на възпалителния процес, маркери за миокардна лезия, тестове за сифилис и спин, тест за прокалцитонин.

Лабораторията поддържа значителен обем от спешни показатели.Работи се с автоматична апаратура.За основа на дейността служи Националния стандарт по клинична лаборатория.Поддържа се високо качество и надеждност на извършените изследвания.

Лабораторията има договор с НЗОК и се работи с талони за пълния пакет изследвания,в това число и високоспециализирани.
Лабораторията извършва и платени изследвания по ценоразпис на болницата.

Работно време:

На амбулаторията за вземане на материал-делник -24 часа.
На клиничната лаборатория – непрекъснат денонощен график.
Срокът на изпълнение на изследванията – още същият ден
Спешен материал : до 1 час.

Н-к отделение : Д-р Н. Гълъбова

Лекари: д-р И. Кацарска, д-р Д.Енчев

Биолози: Й. Герджикова, А. Георгиева

Телефони: 02/92 68 110
02/92 68 123

1000, София, България, бул. Ген. Николай Г. Столетов 67А
+35929268110+35929268123