Микробиологична лаборатория V МБАЛ
Микробиологична лаборатория V МБАЛ

Описание

Лабораторията работи по клинични пътеки и по желание срещу заплащане по ценоразпис на болницата.

В микробиологичната лаборатория се извършват следните изследвания:

- микробилогична диагностика на горни и долни дихателни пътища

- микробиологична диагностика на урогенитална система

- микробиологична диагностика на септични състояния с автоматизирана система БАКТЕК

- микробиологична диагностика на чревни инфекции

- микробиологична диагностика на раневи инфекции

- възможност за идентификация и определяне на чувствителност към антимикробни средства (вкл. гъби) със съвременна автоматизирана система VITEK и miniAPI

- серологични изследвания за диагностика на ревматоиден артрит и доказване на антистрептолизинов титър

Лабораторията работи по клинични пътеки и по желание срещу заплащане по ценоразпис на болницата.

Началник лаборатория: д-р Е. Йонкова

Телефон : 02/92 68 146
1000, София, България, бул. Ген. Николай Г. Столетов 67А