ОАИЛ – Отделение по “Анестезиология и интензивно лечение”
ОАИЛ – Отделение по “Анестезиология и интензивно лечение”

Описание

В отделението се грижим за пациентите 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. Обезпечават се всички видове анестезии за планови и спешни оперативни интервенции и пълен обем интензивно лечение.

Структура:

  • анестезиологичен сектор
  • сектор за интензивно лечение
  • ОАИЛ разполага с 12 легла
  • анестезиологичен кабинет за предоперативна консултация

Дейност:

В отделението се грижим за пациентите 24 часа в денонощието, 365 дни в годината.
Обезпечават се всички видове анестезии за планови и спешни оперативни интервенции и пълен обем интензивно лечение.
Отделението разполага със съвременна анестезиологична апаратура, монитори и респиратори.
Работещите в отделението лекари и специалисти по здравни грижи са с висок професионален опит, практически умения и теоритични познания.
Всичко , което се прави в ОАИЛ е в името на здравето и живота на пациента.

Началник отделение: д-р М. Матева

Лекари: д-р Е. Янев, д-р С. Колева, д-р Г. Мишев, д-р Ст. Младенов, д-р А. Балева, д-р Д. Пачева, д-р М. Младенова, д-р Н. Лилянов, д-р И. Павлова, д-р С. Петкова

Старша мед. сестра: Е. Киркова

Телефони:

Началник отделение: 02/92 68 189

Интензивен сектор: 02/ 92 68 268; 92 68 275

Анестезиологичен сектор: 02/92 68 154

Анестезиологичен кабинет: 02/92 68 277

1000, София, България, бул. Ген. Николай Г. Столетов 67А