Отделение  по пулмология
Отделение по пулмология

Описание

Провежда диагностика в пълен обем на всички белодробни заболявания.Извършва активно и интензивно лечение на критични и хронично болни.Оказва консултативна и лечебно-диагностична помощ.Подготвя и насочва за оперативно,химио- и лъчелечение.Осъществява рехабилитации и профилактики при белодробно болни.

Структура:

  • Стационар с 35 легла
  • Приемно- консултативен кабинет
  • Функционален кабинет
  • Бронхоскопски кабинет

Дейност:

Провежда диагностика в пълен обем на всички белодробни заболявания.Извършва активно и интензивно лечение на остри критични и хронично болни.Оказва консултативна и лечебно-диагностична помощ.Подготвя и насочва за оперативно,химио- и лъчелечение.Осъществява рехабилитации и профилактики при белодробно болни. Отделението разполага със съвременна диагностична апаратура. Извършва се разширено функционално изследване на дишането. Изследват се кръвно-газови параметри и всички инвазивни манипулации и изследвания:плеврални пункции,плеврални биопсии,трансторакална аспирационна биопсия,фибробронхоскопия с катетър,четкова и щипкова биопсия,трансбронхиални белодробни биопсии. Участва в научни разработки,апробации и проучвания на нови медикаменти.

Пулмологично отделение разполага със специалисти пулмолози и интернисти.Висококвалифицирани консултанти улесняват в значителна степен диагностичния процес при съпътстващи заболявания.
Диагностично-консултативните и функционалните кабинети работят всеки делничен ден от :
Пулмологичен кабинет – 8.00-14.00 ч.
Функционален кабинет – 8.00-14.00 ч.
Бронхоскопски кабинет – 8.00-12.00 ч.

Началник отделение: д-р Р. Маринов
Лекари: д-р К. Александров, д-р М. Янкулова, д-р В. Тренева, д-р И. Иванов

e-mail: pulmo@5mbal-sofia.com

Телефони:Началник отделение : 02/92 68 137
Лекари : 02/92 68 214

1000, София, България, бул. Ген. Николай Г. Столетов 67А