Първо хирургично  отделение
Първо хирургично отделение

Описание

Хирургичното отделение разполага с лапароскопска апаратура,която позволява минимално инвазивни оперативни интервенции при камъни на жлъчния мехур,постоперативни хернии,хернии на предна коремна стена,дивертикулоза на дебело черво,апандицит,кисти на яйчниците,тумори на дебелото черво и други.

Структура:

Стационар с 35 легла,разпределени в 12 болнични стаи
Приемно-консултативен кабинет
Самостоятелни операционни зали и реанимационни легла в ОАИЛ

Дейност:
Хирургичното отделение разполага с лапароскопска апаратура,която позволява минимално инвазивни оперативни интервенции при камъни на жлъчния мехур,постоперативни хернии,хернии на предна коремна стена,дивертикулоза на дебело черво,апандицит,кисти на яйчниците,тумори на дебелото черво и други.
Коремна хирургия ; Онкохирургия
- хирургия на коремната стена
- стомашна
- чревна
- панкреатична
- жлъчно-чернодробна
- дебелочревна и ректална

Тазова хирургия:
- малкотазови екзантерации от различни заболявания: гинекологични, урологични, ректални. Натрупан е значителен практически опит в оперативната техника и воденето на следоперативния период на тези случаи.
Хемороидална хирургия : въведен и усъвършенстван нов и рационален оперативен метод : HALL DOPLER от 2005 година с извършени над 700 операции от въвеждането.
Хирургия на млечната жлеза : значителен и дългогодишен опит в оперативното лечение на карцинома на гърдата.
Хирургия на щитовидната жлеза: въведена и разработена радикалната оперативна техника при рака на щитовидната жлеза.
Консервативно и оперативно лечение на усложненията на диабета /диабетно стъпало/.
Консервативно лечение на съдовите заболявания на долните крайници.

Началник отделение: д-р К. Зарков


Старши ординатори:
д-р Л.Пенев,
д-р Асен Асенов

д-р Хани Юсеф

д-р Красимир Петков

e-mail: 1ho@5mbal-sofia.com

Телефони:

Началник отделение - 02/92 68 185
Хирургичен кабинет - 02/92 68 135

1000, София, България, бул. Ген. Николай Г. Столетов 67А