Отделение  по хемодиализа
Отделение по хемодиализа

Описание

Центърът разполага с : 8 диализни поста,за лечение на пациенти с краен стадий на хронична бъбречна недостатъчност ,с периодично амбулаторно хемодиализно лечение.; 1 диализен пост за спешно хемодиализно лечение на пациенти с остра бъбречна недостатъчност ОБН,ОХБН и интоксикация.

Извършва преддиализно обучение,наблюдение и подготовка за диализно лечение на пациенти в преддиализен стадий на ХБН.Извършва се и лечение на пациенти,провеждащи постоянна амбулаторна перитонеална диализа при ХБН.

Отделението работи при трисменен режим на работа.

Структура:

  • 8 диализни поста
  • преддиализен кабинет.
1000, София, България, бул. Ген. Николай Г. Столетов 67А