Урологично отделение
Урологично отделение

Описание

В отделението се извършва безкръвно лечение на бъбречни, уретерни и мехурни камъни. Оборудвано е с пълен комплект трансуретрална апаратура и оптична видео-система

Урологично отделение разполага със 17 легла. Основната дейност на Отделението е свързана с лечението на пациенти с обструктивни уропатии, като:

 • Аденом на простатната жлеза;
 • Стриктура на уретрата;
 • Калкулоза - бъбречна, уретерна и мехурна.

Особени усилия се прилагат при лечението на неоплазмите на пикочния мехур, като лечебната тактика е съобразена със съвремените световни тендениии.

Отделението разполага с ултразвуков литотриптер за безкръвно лечение на бъбречни, уретерни и мехурни камъни. Пълен комплект трансуретрално оборудване и оптична видео-система.

Отделението може да предложи съвременно лечение по следните нозологични единици:

 • Уретеролитиаза с най-разнообразна топика;
 • Аденом и карцином на простатната жлеза;
 • Стриктура на уретрата;
 • Заболяване на тестисите - тумори с лимфна дисекция, крипторхизъм;
 • Карцином на пикочния мехур; карцином на бъбрека с абдоминален достъп и лимфна дисекция. При необходимост с нефроуретеректомия и парциална резекиия на мехура;
 • Малформативни уропатии - пиелопластика, транспозиции, нефропексии и ретероиистонеостомии;
 • Бъбречна поликистоза - лечение с перкутанни техники и перкутанен дифинитивен дренаж;
 • Козметични операции - фимоза, операции при индураиио, пенис пластика;
 • Лечение на инконтиненция;
 • Лечение на сексуални разстройства при мъже и жени.
1000, София, България, бул. “Македония” 38
+35929521706