Отделение за анестезиология и интезивно лечение

Отделение за анестезиология и интезивно лечение

Описание

Отделението е оборудвано с нова модерна апаратура за анестезия, изкуствена белодробна вентилация, наблюдение на основните жизнени функции и е обособено в три интензивни зали

Отделението осигурява целият обем анестезиологична помощ, необходим за операционната дейност, осъществява интензивно лечение на болни в критично състояние и реанимационни мероприятия на територията на цялата болница.

ОАИЛ разполага с отлична материална база и е в съответствие с националните стандарти по анестезиология и интензивно лечение. Обособено е в три интензивни зали, което е предпоставка за профилактика на вътреболничните инфекции. Отделението е оборудвано с нова модерна апаратура за анестезия, изкуствена белодробна вентилация, наблюдение на основните жизнени функции и е в обем, достатъчен за обема дейност в отделението.

1000, София, България, бул. “Македония” 38
+35929532491