Първо вътрешно  отделение
Първо вътрешно отделение

Описание

В отделението има обособени сектори по кардиология, инвазивна кардиология и гастроентерология

Отделението разполага с 33 легла, обособени в три сектора:

Интензивен кардиологичен сектор - лечение на пациенти с остър миокарден инфаркт, остри ритьмни и проводни нарушения, остра сърдечна слабост. По всяко време на денонощието има готовност за спешна рентгенова и ехографска диагностика.

Гастроентерологичен сектор – интервенционална диагностика и лечение

Кардиологичен сектор

Първо вътрешно отделение на "IV-та МБАЛ-София" АД извършва диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти с остри и хронични обострени заболявания.

Звеното осъществява болнична помощ за активно лечение чрез:

  • Диагностика, лечение и интензивно наблюдение на остри сърдечно-съдови заболявания;
  • Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извън-болнична помощ;
  • Диагностика, лечение и рехабилитация на хронични обострени състояния;
  • Ендоскопски лечебни и диагностични процедури;
  • Специализирана апаратна диагностика на сърдечно-сьдовата система;
  • Ехографски интервениионални процедури;
  • Контролни прегледи на изписани болни;
  • Диагностика и лечение на ендокринни заоблявания;
  • Обучение на диабетно болни пациенти.
1000, София, България, бул. “Македония” 38
+35929520144