Отделение по образна диагностика
Отделение по образна диагностика

Описание

Осъществява висококачествена, широкоспектърна образна диагностика на хоспитализирани и амбулаторни пациенти

Отделението прилага съвременни методи, осигурява непрекъснатост на терапевтичния процес и максимално разширен пакет от съответни на общоприетите стандарти образно-диагностични дейности и процедури:

  • Рентгеноскопии и графии;
  • Контрастни рентгенови изследвания на храносмилателната и отделителната система;
  • Абдоминална ехография;
  • Ехография на млечни жлези;
  • Ехография на щитовидна жлеза;
  • Мамографии и др.

Наличната апаратура в Отделението е нова и позволява извършването на всички конвенционални рентгеноскопични и рентгенографични изследвания и процедури на: кости, бял дроб и сърце, БУМ, венозни урографии, цистографии, хранопровод, стомах, иригография и др.

В сектора за УЗД се обслужват както лежащо болни, така и амбулаторни пациенти. Ехографията е основен метод в диагностичния алгоритъм при заболяване на паренхимните органи.

Мамологичното изследване в "IV МБАЛ-София"ЕАД е комплексно и включва клиничен преглед, ехография на мл. жлези, конвенционални мамографии с възможност за провеждане на допълнителни инвазивни диагностични /биопсии/ и терапевтични процедури /пункции/. Ултразвуковото изследване е важен етап в ранната диагностика на бенигнени и малигнени процеси в млечната жлеза. То е неинвазивно, нелъчеобременявашо, което позволява контролни прегледи в кратък интервал и подпомага терапевтичните процедури. Именно това го прави подходящ метод за диагностика при девойки и млади жени.

Мамографията е рентгенов метод за ефективно и точно долавяне на патологични промени в най-ранен етап, често преди те да са забелязани от пациента и неговия лекар. Провеждането на редовни клинични и мамографски прегледи се оказва решаващо за съхранение на здравето и живота на всяка жена.

1000, София, България, бул. Македония 36
+35929532485